Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (2009) 

Raport alternatywny do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (2009)
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2009
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Dyskryminacja rasowa w polskich mediach. Raport alternatywny z 2009 roku

Rasistowskie czy antysemickie publikacje i audycje w polskich mediach to problem, który pozostaje nierozwiązany. Niniejszy raport analizuje go na przykładzie konkretnych przykładów mowy nienawiści wobec osób o innym niż biały kolorze skóry, mniejszości narodowych i etnicznych. Zawiera również przegląd wprowadzonych zmian prawnych, ich ocenę i propozycje optymalnych rozwiązań.

Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.