Prawa ucznia w szkole 

Prawa ucznia w szkole
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
1996
Autor / autorzy:
Elżbieta Czyż

Prawa dziecka w szkolnej rzeczywistości

O prawach dzieci zaczęto mówić na początku obecnego stulecia. Uznano, iż dzieciom, z racji ich niedojrzałości, należy zapewnić szczególną opiekę oraz zabezpieczenie przed przemocą i cierpieniami, zwłaszcza w czasie konfliktów zbrojnych. Fakt, że dziecko jest człowiekiem, a w związku z tym posiada takie same fundamentalne prawa jak każdy dorosły, skonstatowano nieco później. Jednak wokół pojęcia ,,prawa dzieci” wciąż jest wiele nieporozumień. Niniejszy raport jest podsumowaniem badań poświęconych łamaniu praw uczniów. Oprócz danych statystycznych przytoczono fragmenty wywiadów z uczniami i dyrektorami szkół, które ilustrują szkolną rzeczywistość.