Prawa dziecka 

Prawa dziecka
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2002
Autor / autorzy:
Elżbieta Czyż

Prawa dziecka – historia, dokumenty, standardy

„Prawa dziecka” nie dla wszystkich są pojęciem z kategorii praw człowieka. Zwłaszcza w środowisku psychologów i pedagogów obserwuje się tendencję do utożsamiania praw z podstawowymi potrzebami człowieka, w rodzaju: dziecko

ma prawo do wychowania w szczęśliwej rodzinie, prawo do miłości, itp. Niniejsza publikacja kompleksowo omawia kwestie związane z ochroną praw dzieci: od historii, przez obecne dokumenty międzynarodowe i standardy gwarancji praw aż po omówienie organizacji działających na rzecz praw dziecka.