Prawa człowieka w dobie pandemii 

Prawa człowieka w dobie pandemii
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:

Zuzanna Ganczewska, Jarosław Jagura, Krzysztof Jarzmus, Adam Klepczyński, dr Piotr Kładoczny, Piotr Kubaszewski, dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Daniel Witko, Marcin Wolny

Prawa człowieka w dobie pandemii. Ograniczenia, naruszenia, rekomendacje na przyszłość

Niniejszy Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie czy pod pozorem walki z epidemią polskie władze nie ograniczyły zbytnio praw i wolności obywatelskich a także czy ingerencja ustawodawcy zawsze spełniała określony w Konstytucji test proporcjonalności. Niniejsze opracowanie przedstawia wprowadzone ograniczenia w kontekście dziesięciu praw człowieka, stanowiąc niejako udokumentowanie potencjalnych naruszeń ze strony państwa. Raport jest również próbą sformułowania rekomendacji na przyszłość, które – mamy nadzieję – będą dla przedstawicieli organów władzy publicznej swego rodzaju drogowskazem w kolejnych miesiącach walki z pandemią.