Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów 

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
Małgorzata Szuleka, Maciej Kalisz

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów w Polsce

Od 2015 roku Polska boryka się z trwającym kryzysem konstytucyjnym, który wpływa na pracę i pozycję sądownictwa. Licznym zmianom prawnym dotyczącym pracy sądów (od tych najwyższej rangi, takich jak Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, po sądy powszechne), a także prokuratury, towarzyszyły kampanie oszczerstw, ataki na sędziów i niektórych prokuratorów.

W ciągu ostatniego roku media donosiły o kilku postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych wobec sędziów sądów powszechnych w Polsce. Wszystkie zostały wszczęte przeciwko tym, którzy głośno krytykowali reformę sądownictwa lub podejmowali decyzje niekorzystne z punktu widzenia rządzącej większości.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.