Pomoc socjalna dla osób cywilnych, które stały się niepełnosprawne w wyniku działań wojennych w Donbasie 

Pomoc socjalna dla osób cywilnych, które stały się niepełnosprawne w wyniku działań wojennych w Donbasie
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Lenur Kerimov, Natalia Alyabyeva

Pomoc socjalna dla osób cywilnych, które stały się niepełnosprawne w wyniku działań wojennych w Donbasie

Autorzy niniejszego raportu przeanalizowali aktualny stan prawny w zakresie prawa do pomocy socjalnej dla osób cywilnych, które stały się niepełnosprawne w wyniku działań wojennych w Donbasie. Sformułowali szereg rekomendacji dla Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów Ukrainy, a także dla władz regionalnych i lokalnych oraz organów samorządowych.

Raport dostępny jest wyłącznie w języku rosyjskim.