Placówki służby zdrowia w Strefie Operacji Antyterrorystycznych 

Placówki służby zdrowia w Strefie Operacji Antyterrorystycznych
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Prawo międzynarodowe a rodzaje broni i metody prowadzenia wojny w Strefie Operacji Antyterrorystycznych

Prawo międzynarodowe ogranicza dopuszczalność użycia poszczególnych rodzajów broni i metod prowadzenia wojny. Zabronione jest atakowanie i bombardowanie miast, które nie są bronione, a w szczególności szpitali, o ile budynki nie są wykorzystywane do celów wojskowych, jak również stosowanie broni, pocisków, materiałów i metod prowadzenia wojny, które mogą powodować nadmierne szkody lub niepotrzebne cierpienia.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia podczas konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie wyłączono z eksploatacji 32 placówki medyczne. Kolejnych 17 zostało uszkodzonych, ale wciąż funkcjonują.

Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.