Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość 

Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość
Kategoria publikacji:
Przewodnik

Nowe technologie są obecne w każdej sferze naszego życia, co rodzi pytania zarówno o płynące z tego szanse i możliwości, jak i powodowane tym zagrożenia i wykluczenia. Ożywione dyskusje na ten temat prowadzą także obrońcy praw człowieka.

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości. System losowania sędziów, e-wokanda, czynności procesowe z wykorzystaniem Internetu – to pierwsze rozwiązania, jakie zostały wprowadzone w Polsce. Zmiany obserwujemy także w innych krajach europejskich. Łotwa wdrożyła już proces mailowego doręczania decyzji sądowych. W Wielkiej Brytanii ofiary przemocy, które nie posiadają pełnomocnika, mogą wnioskować przez Internet o nakaz sądowy. W skali międzynarodowej dostęp do e-dowodów zwiększa skuteczność współpracy w ramach §transgranicznych postępowań sądowych. Na wyzwania płynące z rozwoju nowych technologii odpowiadają także przepisy unijne – dwa lata temu została uchwalona Europejska Karta Etyczna w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w systemach sądowych.