Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy 

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2014
Autor / autorzy:
Pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik

Wspólna polityka migracyjna dla Unii Europejskiej? Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach

Niniejsze opracowanie pokazuje, że wypracowanie i wprowadzenie wspólnej polityki w zakresie zarządzania przepływami migrantów dla całej Unii Europejskiej jest niezwykle trudne. W publikacji przedstawiono różne aspekty wyzwań związanych z polityką migracyjną w pięciu krajach Unii Europejskiej: Finlandii, Luksemburgu, Polsce, Szwecji i Włoszech. Każde z tych państw cechuje specyficzna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa, historia migracyjna oraz różny stopień zaawansowania polityki migracyjnej i integracyjnej, a także liczba cudzoziemców przebywająca na ich terytorium. Mimo tych odmienności wszystkie kraje, bez względu na zdobyte doświadczenie w zarządzaniu migracją, próbują wypracować swoją politykę wobec cudzoziemców. Jak dotychczas, żadnemu państwu nie udało się znaleźć złotego środka.