Kwartalnik o prawach człowieka nr 8 (X-XII 2013) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 8 (X-XII 2013)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Październik – Grudzień 2013
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Tematy numeru

Katyński wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - Profesor INP PAN dr hab. Ireneusz C. Kamiński

Prowokacje: zmiana w amerykańskiej tradycji - Lee A. Ginsberg

Prowokacja policyjna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dr Piotr Kładoczny, Artur Pietryka

„Prowokacja dziennikarska” na wokandzie - Dominika Bychawska-Siniarska, Adam Ploszka

Sprawy precedensowe

Warunki publikacji przeprosin w mediach w sprawach o ochronę dóbr osobistych - Dorota Głowacka

Wykonanie wyroku Kędzior przeciwko Polsce - Marcin Szwed

Czy można zniknąć z Google’a? Sprawa Google Spain i Google przeciwko Hiszpanii - Zuzanna Warso

Prawo uchodźcze i migracyjne

Dzielenie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ramach postępowania Dublin II - Jacek Białas

Straż Graniczna zmienia praktykę dotyczącą wjazdu do RP partnerów spoza UE - dr Dorota Pudzianowska, Karolina Rusiłowicz

Relacje i sprawozdania

Dostęp do akt postępowania przygotowawczego – raport HFPC - Anna Grochowska

„Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich” – seminarium szkoleniowe - Radosław Parzych

Prawo do obrony w Unii Europejskiej - Zuzanna Warso

Działalność HFPC

Nagroda im. Jerzego Zimowskiego dla Danuty Przywary

HFPC organizacją pozarządową 2012 r.