Kwartalnik o prawach człowieka nr 22-23 (VI-XII 2017) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 22-23 (VI-XII 2017)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Lipiec – Grudzień 2017 r
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Tematy numeru

Obrona Konstytucji RP - prof. Mirosław Wyrzykowski

Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych - dr Tomasz Snarski

Konstytucjonalizacja systemu prawa a stanowienie, stosowanie i korygowanie prawa karnego - dr Katarzyna Witkowska-Moździerz

Procedura dla obywatela czy obywatel dla procedury? Kilka uwag o wzniosłych zasadach i prostych przepisach - dr Witold Zontek

Wybrane uwagi na temat bezpośredniego stosowania Konstytucji przy ustalaniu granic obrony koniecznej i konsekwencji ich przekroczenia - dr Szymon Tarapata

Ograniczenia prawa do obrony wynikające z możliwości stosowania na etapie postępowania przygotowawczego tymczasowego aresztowania na podstawie dowodów niejawnych dla oskarżonego i jego obrońcy – analiza krytyczna art. 250 § 2b Kodeksu postępowania karnego - dr Marek Bielski

Prawo do obrony w sprawach o zgwałcenie – aspekty konstytucyjne i konwencyjne - adw. Artur Pietryka

Zaskarżalność postanowienia prokuratora o zarządzeniu ekshumacji w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych - adw. Marcin Mrowicki

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów - dr Paweł Skuczyński