Kwartalnik o prawach człowieka nr 17 (I-III 2016) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 17 (I-III 2016)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Styczeń–Marzec 2016 r.
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Kryzys konstytucyjny z Trybunałem Konstytucyjnym w roli głównej (cz. 1) - Barbara Grabowska-Moroz

Unijna procedura kontroli praworządności – skuteczny lek czy placebo? - Małgorzata Szuleka

Mała ustawa medialna w perspektywie standardów ochrony wolności słowa - Dorota Głowacka, Adam Ploszka

Skutki prawne ułaskawienia przed prawomocnym skazaniem - Marcin Szwed

Sprawy precedensowe

Uchylenie tajemnic adwokackiej i radcowskiej. Perspektywa Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Marcin Wolny

Śmierć, dziewczyna i cenzura, czyli o próbach wpływania państwa na sztukę - Dorota Głowacka, Marcin Sczaniecki

Konstytucyjnie gwarantowane minimum egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroku w sprawie K 21/14 - Adam Ploszka

Prawo uchodźcze i migracyjne

Polska wobec kryzysu migracyjnego w Europie - Jacek Białas

Zmiany w detencji cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową - Daniel Witko

Działalność HFPC

Monitoring przestrzegania praw człowieka na okupowanych terytoriach Ukrainy - Bogna Chmielewska

Raport dotyczący stanu wdrożenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym - Michał Kopczyński

Strajk w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu w sierpniu 1988 r. Osobisty raport dla historii - adw. Marek Antoni Nowicki