Kwartalnik o prawach człowieka nr 15 – 16 (VII-XII 2015) 

Kwartalnik o prawach człowieka nr 15 – 16 (VII-XII 2015)
Kategoria publikacji:
Kwartalnik o prawach człowieka
Data publikacji:
Lipiec-Grudzień 2015 r
Autor / autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Tematy numeru

Niedokończona reforma, czyli służby specjalne nadal bez kontroli - Barbara Grabowska-Moroz

Prywatne czy publiczne – państwo w obliczu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - Joanna Smętek

Partnerstwo Wschodnie w obszarze praw człowieka – sukces czy porażka? - Dominika Bychawska-Siniarska

Sprawy precedensowe

Obywatelstwo UE jako źródło samodzielnych praw wyborczych? Rozważania w świetle wyroku C-650/13 Delvigne - Michał Kopczyński

Przejmowanie jezior przez państwo – porządkowanie własności czy powtórna nacjonalizacja? - Marcin Szwed

Wznowienie postępowania karnego – skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - Marcin Wolny

Prawo uchodźcze i migracyjne

Ochrona życia prywatnego cudzoziemców w Polsce - Maja Łysienia

Na wschodzie bez zmian – migracje przymusowe i polityka recepcyjna wobec uchodźców w Polsce w kontekście europejskiego kryzysu uchodźczego - Małgorzata Jaźwińska, Marta Szczepanik

Działalność HFPC

Etyczna ocena badań naukowych i innowacji technicznych – raport SATORI - Zuzanna Warso

Sport for Rights – kampania nie tylko na igrzyska - Iuliia Cheromukhina, Tomasz Pietrzak

Z kart historii Komitetu Helsińskiego

Komitet w podziemiu, ale obecny na Zachodzie - adw. Marek Antoni Nowicki