Raport „Granice nienawiści”  

Raport „Granice nienawiści”
Kategoria publikacji:
Raport
Autor / autorzy:
Ada Tymińska

W przypadku zjawisk społecznych dziejących się na masową skalę, ogromna rola w kształtowaniu opinii społecznej i jej postaw przypada dyskursowi publicznemu.

Choć media społecznościowe doprowadziły do demokratyzacji dostępu do publicznych platform wypowiedzi, to ich niekontrolowany rozwój pozwala na łatwe rozprzestrzenianie się skrajnych stanowisk, w tym mowy nienawiści wobec określonych grup. Te prawidłowości można zaobserwować, analizując wypowiedzi, w szczególności wypowiedzi nienawistne, towarzyszące dwóm masowym i angażującym całe polskie społeczeństwo zjawiskom, które trwają na wschodnich granicach Polski – kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej oraz masowej migracji uciekinierów wojennych z Ukrainy.

Badaniu mowy nienawiści dotyczącej tych dwóch kryzysów poświęcony jest najnowszy raport „Granice nienawiści” przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z Fundacją Centrum im. prof. B. Geremka oraz z firmą Securelex.