Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol 

Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Marta Górczyńska, Marta Szczepanik

Droga donikąd? Sytuacja na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol

W dniach 2–5 października 2016 r., podczas wizyty monitoringowej, przedstawicielki HFPC badały sytuację na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol. Monitoring miał trzy zasadnicze cele:

  1. Poznanie ogólnej sytuacji przebywających w Brześciu cudzoziemców deklarujących chęć poszukiwania w Polsce ochrony międzynarodowej w zakresie skali zjawiska, rodzaju problemów oraz prowadzonych na miejscu działań pomocowych;
     
  2. Obserwację dostępu do procedury złożenia wniosku o objęcie ochroną międzynarodową na przejściu granicznym w Terespolu;
     
  3. Przeprowadzenie wywiadów z cudzoziemcami przebywającymi w Brześciu na temat deklarowanych przez nich przyczyn poszukiwania ochrony międzynarodowej oraz ich doświadczeń w kontaktach z polską Strażą Graniczną.