Dostępność aborcji embiopatologicznej w Polsce 

Dostępność aborcji embiopatologicznej w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Jarosław Jagura

Dostępność aborcji embiopatologicznej w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych po tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Niemal 40% szpitali w Polsce zadeklarowało brak możliwości przeprowadzenia aborcji ze względów embriopatologicznych – wynika z przeprowadzonego przez
Fundację od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. badania. Niewiele ponad połowa szpitali poinformowała natomiast o możliwości przeprowadzenia przerwania ciąży bez dodawania jakichkolwiek zastrzeżeń lub ograniczeń.

Istnieją regiony, w których dostęp do aborcji ze względów embriopatologicznych jest szczególnie utrudniony. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października
2020 r. nie został jeszcze formalnie opublikowany, ale mimo tego wpłynął on na dostępność aborcji w Polsce. Niektóre szpitale w związku z wyrokiem TK wstrzymały możliwość przeprowadzania aborcji ze względów embriopatologicznych.