Wspierając nas, wspierasz migrantki i uchodźców w Polsce 

23.02.2021
Wspierając nas, wspierasz migrantki i uchodźców w Polsce

Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów to sojusz organizacji broniących praw człowieka. Działają od lat przy coraz mniejszym wsparciu, a czasem wręcz próbach zwalczania tego typu inicjatyw przez polski rząd. 27 lutego, w Światowy Dzień Organizacji Społecznych uświadamiają jak wiele można zrobić inwestując we współpracę, szacunek, zaufanie i przyjaźń.

Bezprawne deportacje, przemoc motywowana uprzedzeniami, trudności w legalizacji pobytu, odmawianie udzielenia ochrony międzynarodowej, bezzasadne pozbawianie wolności, w tym także dzieci, to tylko wycinek z życia uchodźców i migrantów w naszym kraju. W każdym z tych przypadków wymagana jest specjalistyczna i systemowa pomoc, której dla migrantów i uchodźców w Polsce brakuje, podobnie jak  brakuje odpowiedniej wizji i strategii wobec tej, stale rosnącej, części polskiego społeczeństwa.

W tym kontekście powstało Konsorcjum organizacji społecznych, które łącząc siły kilku fundacji i stowarzyszeń, zapewnia pomoc dla migrantek i uchodźców w naszym kraju. Choć formalnie nie tworzą jednej organizacji, działają razem już ponad 4 lata. Spotykają się, wspierają, motywują do działania i korzystają wzajemnie ze swojej wiedzy. To ponad 120 działaczy i działaczek oraz dwa razy tyle wolontariuszy i wolontariuszek z 9 organizacji, którzy pracują we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Warszawie ale też łączą swoje siły by działać w skali całego kraju, kiedy potrzebne są systemowe rozwiązania.

Dzięki Konsorcjum działają punkty nieodpłatnego poradnictwa w 4 miastach w Polsce, świadczone jest prawne wsparcie osobom umieszczonym w 6 zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, wspierane są mentorsko aktywistki i aktywiści w całym kraju, prowadzone są kampanie społeczne, a migranci i uchodźcy mają swoich rzeczników w społeczeństwie. Od marca do grudnia 2020 r. około 8800 osób otrzymało dostęp do poradnictwa prawnego i integracyjnego; ok. 110 osobom zapewniliśmy pomoc psychologiczną, ok. 450 dzieci uchodźców i migrantów otrzymało wsparcie w nauce; 59 osób otrzymało pomoc w znalezieniu pracy, ponad 5350 dorosłych mogło uczyć się języka polskiego, a 66 osób znalazło mieszkanie, oprócz tego odbyło się 120 spotkań i szkoleń z dziedziny migracji.  

W trudnych czasach ogromny potencjał kryje się we wzajemnej współpracy, zaufaniu i  przyjaźni, które są dla członków Konsorcjum filarami skutecznego pomagania i ochrony praw człowieka. Wspierając każdą z organizacji zrzeszonych w Konsorcjum – wspierasz prawa uchodźców i migrantów, pomagasz tworzyć dla nich dobre miejsce do życia w Polsce.

Organizacje Konsorcjum:

Konsorcjum

Granica Praw Człowiek - Amnesty

HF - Fundusz Solidarności

HF - One for All, All for one