Uniewinnino mężczyznę, który nagrał zatrzymanie Igora Stachowiaka 

01.10.2019
Uniewinnino mężczyznę, który nagrał zatrzymanie Igora Stachowiaka

30 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uniewinnił Patryka H., jednego z mężczyzn, który nagrywał telefonem komórkowym zatrzymanie Igora Stachowiaka na wrocławskim rynku w 2016 roku. Patryk H. został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka obserwowała to postępowanie.

Sąd uznał, że zebrane materiały dowodowe nie pozwalają na stwierdzenie, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Wyrok jest nieprawomocny.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że funkcjonariusze w rozmowach między sobą określali Patryka H. i drugiego mężczyznę, który nagrywał zatrzymanie Igora Stachowiaka, mianem „fotoreporterów”, co sugeruje, że w istocie chodziło im o to, że mężczyźni ci próbowali nagrywać przebieg interwencji policji telefonami komórkowymi. Sąd zauważył, że dopiero później i na potrzeby postępowania, pojawiła się kwestia naruszenia nietykalności policjantów.

Zatrzymani po nagraniu policyjnej interwencji. Zarzuty naruszenia nietykalności

15 maja 2016 r. na wrocławskim rynku policjanci zatrzymali Igora Stachowiaka. Czynności te przykuły uwagę wielu przebywających w tym czasie na Rynku przechodniów – w tym Patryka H. i Grzegorza D., którzy nagrali zdarzenie telefonami komórkowymi. Obaj mężczyźni tego samego ranka zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni na komisariat Policji – zatrzymano również ich telefony komórkowe.

Grzegorz D. został ukarany mandatem za używanie niecenzuralnych słów, natomiast Patrykowi H. przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Miało do tego dojść poprzez popychanie policjantów w czasie zatrzymania Igora Stachowiaka, a następnie w czasie zatrzymania samego Patryka H. W grudniu 2016 r. dochodzenie przeciwko Patrykowi H. zostało umorzone, ale w 2018 r. prokuratora wznowiła postępowanie i skierowała do sądu akt oskarżenia w oparciu o te same zarzuty.

Sąd uniewinnia Patryka H. i zwraca uwagę na kwestię nagrywania interwencji komórką

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia w dzisiejszym wyroku uniewinnił Patryka H. od obu zarzutów postawionych w akcie oskarżenia. W ustnym uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że zeznania świadków były rozbieżne i oparł się przede wszystkim na nagraniach z monitoringu miejskiego oraz nagraniach wykonanych telefonami komórkowym, te zaś nie pozwoliły na przypisanie odpowiedzialności za zarzucane czyny.

Sąd w ustnym uzasadnieniu zauważył również, że policjanci w rozmowach między sobą określali Patryka H. i drugiego mężczyznę, który także nagrywał zatrzymanie Igora Stachowiaka, mianem „fotoreporterów”. Zdaniem sądu, sugeruje to, że w istocie policjantom podejmującym czynności wobec tych mężczyzn chodziło o to, że mężczyźni ci próbowali nagrywać przebieg interwencji policji telefonami komórkowymi. Sąd zauważył, że dopiero później i jak się wydaje, na potrzeby postępowania, pojawiła się kwestia naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Nagrywanie interwencji jako szeroko pojęta działalność dziennikarska

Równolegle toczyło się postępowanie, w którym działania policjantów wobec Patryka H. i Grzegorza D. były badane przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu, w której zwrócono uwagę, że nagrywanie interwencji policjantów można uznać za szeroko pojętą działalność dziennikarską. Współcześnie dziennikarstwo może być bowiem postrzegane nie tylko jako zawód, ale również jako pewna funkcja, która w pewnym zakresie może być wykonywana przez różne osoby – nie tylko przez profesjonalnych dziennikarzy oraz dziennikarzy obywatelskich, ale czasem także przez przechodniów, którzy niespodziewanie są świadkami istotnych wydarzeń i postanawiają je nagrać. W opinii podkreślono, że niedopuszczalne jest podejmowaniu nieuzasadnionych działań „odwetowych” wobec osób nagrywających, takich jak bezpodstawne zatrzymanie.

Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji poprzez działania podjęte wobec mężczyzn nagrywających zatrzymanie Igora Stachowiaka zostało umorzone.

Sprawa jest prowadzona w ramach grantu Media Legal Defence Initiative, oferującego pomoc prawną dla dziennikarzy i blogerów.