Tatsiana Hatsura-Jaworska zwolniona z aresztu! 

16.04.2021
Migracje
Tatsiana Hatsura-Jaworska zwolniona z aresztu!
15 kwietnia Tatsiana Hatsura-Jaworska została zwolniona z aresztu śledczego nr 1 w Mińsku. Niestety, jej mąż Volodymyr Jaworski, został zmuszony do opuszczenia kraju bez prawa powrotu przez 10 lat.

Pod listem otwartym do władz Białorusi podpisały się festiwale zrzeszone w Human Rights Film Network, International Coalition for Filmmakers at Risk oraz inne festiwale z całego świata, w tym m.in. Berlinale, Sundance i Marché du Film – Festival de Cannes — łącznie ponad 170 instytucji filmowych.

Treść apelu

My, niżej podpisani przedstawiciele Human Rights Film Network i festiwali filmowych z całego świata, wzywamy władze Republiki Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Tatsiany Hatsury-Jaworskiej, dyrektorki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Białoruś i edukacyjnej organizacji pozarządowej Zvyano, a także innych pozbawionych wolności obrońców praw człowieka.

Z najwyższym niepokojem przyjęliśmy informację o wszczęciu sprawy karnej przeciwko Tatsianie Hatsurze-Jaworskiej.

Wzywamy rząd Białorusi do poszanowania prawa Tatsiany Hatsury-Jaworskiej do wolności słowa i wolności osobistej. Hatsura-Jaworska wniosła istotny wkład w białoruską kulturę i promocję podstawowych wartości, które są powszechnie podzielane przez naszą globalną społeczność filmową, której członkiem jest WATCH DOCS Białoruś.

Festiwal WATCH DOCS Białoruś należy do światowej rodziny festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka – Human Rights Film Network.  Nie zapomnimy o naszej ukochanej koleżance Tatsianie.

Wyrażamy naszą solidarność z rodziną Tatsiany.