Śledztwo w sprawie inwigilacji dziennikarzy będzie dalej prowadzone 

29.01.2021
Służby mundurowe
Śledztwo w sprawie inwigilacji dziennikarzy będzie dalej prowadzone
W czerwcu 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy operacyjnie pobierali dane telekomunikacyjne Mariusza Gierszewskiego.

Uznaliśmy, że to umorzenie wymagało szczegółowego zbadania, gdyż w sprawie chodziło o naruszenie tajemnicy dziennikarskiej, a także kontrolę nad działaniami operacyjnymi Policji – wyjaśnia Dominika Bychawska-Siniarska, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Z tych względów na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka reprezentacji pokrzywdzonych dziennikarzy Mariusza Gierszewskiego i Dominiki Długosz-Gierszewskiej podjęła się kancelaria Wardyński i Wspólnicy, w tym adwokaci Artur Pietryka i Maria Kozłowska, działający przy wsparciu aplikantek adwokackich Angeliki Bednarz i Aleksandry Połatyńskiej. Kancelaria przygotowała zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z 15 czerwca 2020 r.

Postanowieniem z 13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim uchylił to postanowienie i zwrócił sprawę Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie do dalszego prowadzenia, dostrzegając liczne uchybienia proceduralne i brak wyjaśnienia zasadniczych dla sprawy kwestii.

Sąd zauważył, że śledztwo dotyczyło nadużyć związanych z ingerencją w prywatność, a także w swobodę wypowiedzi, tajemnicę dziennikarską, na co wskazywaliśmy w zażaleniu” – komentuje mec. Artur Pietryka.  “Cieszymy się także, że sąd zwrócił uwagę na to, że pozyskiwanie niejawnych informacji o obywatelach powinno być poddane kontroli i nadzorowi.

Prokuratura, umarzając postępowanie, działała tak, żeby jak najmniej zaszkodzić funkcjonariuszom. Cieszę się, że sąd naprawił ten błąd, gdyż każdy przypadek naruszenia tajemnicy dziennikarskiej powinien być dogłębnie i rzetelnie zbadany przez organy ścigania – wskazuje Mariusz Gierszewski.