Pushbacki muszą natychmiast się zakończyć – apel organizacji pozarządowych do premiera  

10.01.2024
Migracje
Pushbacki muszą natychmiast się zakończyć – apel organizacji pozarządowych do premiera

101 organizacji pozarządowych i 550 osób zaapelowało do premiera Donalda Tuska o natychmiastowe zakończenie polityki wywózek na granicy polsko-białoruskiej.  

Pushbacki, czyli wywózki, stosowane są systemowo od 2021 roku, kiedy rozpoczął się kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. Polegają na przymusowym zawracaniu migrantek i migrantów do Białorusi, gdzie osoby te narażone są na przemoc, tortury, nieludzkie traktowanie i pozbawienie wolności. Sygnatariusze i sygnatariuszki petycji zwróciły uwagę, że ze względu na sytuację w Białorusi wywózki łamią zasadę non-refoulement, czyli zakaz wydalania do kraju, którym danej osobie może grozić niebezpieczeństwo. W wyniku antyuchodźczej polityki wywózek co najmniej 55 osób straciło życie po obu stronach granicy.  

Wśród migrantów i migrantek wywożonych do Białorusi są osoby przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi, osoby starsze, a także osoby z doświadczeniem przemocy i tortur w swoich krajach pochodzenia. Polityka wywózek uniemożliwia im złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, co jest bezpośrednim naruszeniem prawa do azylu, zagwarantowanego m.in. w Konstytucji RP.  

Autorzy i autorki petycji podkreślają, że praktyczne wyeliminowanie wywózek jest proste, apelując o podjęcie następujących działań: zmianę praktyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu SG przez MSWiA i monitorowanie wdrożenia instrukcji, uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku), nowelizację Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy. 

Wśród podpisanych organizacji i osób znajdują się zarówno podmioty bezpośrednio zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej na pograniczu, jak i zaangażowane osoby prywatne, m.in. prawnicy i prawniczki, ludzie nauki i kultury. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jako organizacja monitorująca naruszenia praw człowieka na pograniczu od 2021 roku także podpisała się pod petycją.  

Z tekstem petycji można zapoznać się poniżej.