Pożegnanie Siergieja Poduzova 

29.08.2022
Pożegnanie Siergieja Poduzova

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego wspaniałego przyjaciela Siergieja Poduzova, który odszedł po długiej i trudnej chorobie.


Z głębokim smutkiem żegnamy naszego wspaniałego przyjaciela Siergieja Poduzova, który odszedł po długiej i trudnej chorobie.

Siergiej był niezłomnym obrońcą praw człowieka, współzałożycielem i współkierującym rosyjską organizacją pozarządową „Człowiek i Prawo”. W naszych sercach pozostanie przede wszystkim jako życzliwy i dobry człowiek, wierny przyjaciel, optymista, wnoszący w każdą trudną sytuację światło i nadzieję.

Najbliższym Siergieja i całej rodzinie organizacji „Człowiek i Prawo” składamy najszersze wyrazy współczucia. Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach.

Nie zapomnimy o Tobie przyjacielu. Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i naszych sercach!

 

С глубокой скорбью мы прощаемся с нашим замечательным другом Сергеем Подузовым, ушедшим из жизни после долгой и тяжелой болезни.

Сергей был убежденным правозащитником, соучредителем и содиректором российской общественной организации «Человек и закон». В наших сердцах он останется, прежде всего, добрым и дружелюбным человеком, верным другом, оптимистом, привносящим свет и надежду в каждую трудную ситуацию.

Выражаем сочувствие близким Сергея и его коллегам из организации «Человек и Закон». Мы с вами в эти трудные времена.

Друг, мы не забудем тебя! Ты навсегда останетесь в нашей памяти и в наших сердцах!