Opracowanie dotyczące gwarancji proceduralnych w sprawach cudzoziemców uznanych za zagrażających bezpieczeństwu 

09.11.2021
Migracje
Opracowanie dotyczące gwarancji proceduralnych w sprawach cudzoziemców uznanych za zagrażających bezpieczeństwu
Publikujemy polską wersję opracowania dotyczącego ograniczeń proceduralnych w sprawach cudzoziemców, uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Opracowanie zawiera opis standardu prawnego dotyczącego spraw obywateli państw trzecich, wobec których wydana została decyzja m. in. o:

  • odmowie lub pozbawieniu ochrony międzynarodowej, jak również zobowiązania do powrotu;
  • pozbawieniu wolności obywateli państw trzecich ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;

Jak wskazują autorzy raportu, decyzje te zazwyczaj opierają się na niejawnej opinii agencji bezpieczeństwa i nie zawierają uzasadnienia. Tymczasem standardy prawa międzynarodowego dają cudzoziemcom, wobec których prowadzone są tego typu sprawy, gwarancje prawa do obrony. Polegają one na możliwości zapoznania się, przynajmniej w ograniczonym zakresie, z twierdzeniami i dowodami stanowiącymi podstawę uznania ich za zagrażających bezpieczeństwu.

W opracowaniu opisano odpowiednie przepisy prawa UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również odpowiednie przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „Right to know” finansowanego przez European Programme for Integration and Migration (EPIM).