Opinia przyjaciela sądu w sprawie zakazu organizacji Marszu Równości w Gnieźnie 

09.04.2019
Wolność zgromadzeń
Opinia przyjaciela sądu w sprawie zakazu organizacji Marszu Równości w Gnieźnie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu dwie opinie przyjaciela sądu w sprawie zakazu organizacji Marszu Równości w Gnieźnie.

Zakaz organizacji marszu w Gnieźnie

W dniu 14 marca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęły zawiadomienia o zgromadzeniu zaplanowanym na 13 kwietnia 2019 r. (Marsz Równości). Decyzjami z 8 kwietnia 2019 r. Prezydent miasta zakazał jednak organizacji zgromadzenia. Powołał się na obawę zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.

Od tych decyzji organizatorzy marszu złożyli odwołania do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Stanowisko HFPC

W swoich opiniach HFPC zwróciła uwagę na standardy konstytucyjne i międzynarodowe w zakresie wolności zgromadzeń, bezpieczeństwa, które powinno zostać zapewnione przez służby porządkowe, a także dyskryminacyjnego charakteru zakazu zgromadzenia.

W ocenie HFPC, choć w uzasadnieniu decyzji Prezydenta posłużono się argumentami mającymi wykazać, że wydanie zakazu organizacji zgromadzenia jest konieczne ze względów obiektywnych, to w istocie doprowadziło ono do przynajmniej pośredniej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

„Z uwagi na to, że wolność zgromadzeń podlega ochronie konstytucyjnej i prawnomiędzynarodowej, wszelkie jej ograniczania powinny stanowić absolutny wyjątek, oceniany w świetle zasady proporcjonalności” –  wskazuje Justyna Jezierska, prawniczka HFPC. „Wolność zgromadzeń gwarantuje faktyczny udział obywateli w życiu społecznym i politycznym. Jest konieczna dla wyrażenia poglądów oraz oddziaływania na sferę publiczną” – dodaje Julia Gerlich, prawniczka HFPC.

„W wyroku ETPC w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, ETPC uznał, że doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji w korzystaniu z wolności zgromadzeń” – przypomina dr Piotr Kładoczny, Sekretarz Zarządu HFPC. Sprawa dotyczyła zakazania przez Prezydenta Warszawy Parady Równości, która miała odbyć się w Warszawie w czerwcu 2005 r. „Decyzja zakazująca zgromadzenia oparta była m.in. na okolicznościach dotyczących względów bezpieczeństwa, wobec tego widoczna jest analogia z niniejszą sprawą” – dodaje.

Zakaz organizacji marszu w Gnieźnie jest kolejną sprawą związaną z wolnością zgromadzeń, w której interweniuje HFPC. W listopadzie 2018 r. sporządzono opinię ws. Marszu Niepodległości w Warszawie, a w październiku 2018 r. HFPC przystąpiła do sprawy organizacji Marszu Równości w Lublinie.