Konferencja „Dostęp do informacji publicznej w fundacjach i innych organizacjach pozarządowych” 

Dentons
Konferencja „Dostęp do informacji publicznej w fundacjach i innych organizacjach pozarządowych”

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z konferencji „Dostęp do informacji publicznej w fundacjach i innych organizacjach pozarządowych”. Współorganizatorem wydarzenia, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku, była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Pretekstem do dyskusji był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. III OSK 4468/21), z którego wynika, że każda fundacja realizuje zadania publiczne i jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (bez względu na to, czy korzysta ze środków publicznych czy nie).

W trakcie konferencji paneliści zastanawiali się, w jakim zakresie organizacje pozarządowe są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Dyskutowali także o dostępie do informacji publicznej w kontekście problematyki ochrony prawa do prywatności, prawa autorskiego oraz prawa karnego.

W pierwszym panelu „Fundacje jako podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej – wszystkie czy tylko niektóre?” udział wzięli:

  • prof. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy:  „Organizacje pozarządowe jako podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej”;
  • Przemysław Żak, Sieć Obywatelska Watchdog Polska: „Co same organizacje myślą o udostępnianiu informacji? Praktyka, wyzwania, rekomendacje”;
  • Przemysław Iżycki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: „Udostępnianie informacji publicznej przez organizacje pozarządowe a przepisy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego”;
  • Wojciech Kozłowski, partner w kancelarii Dentons: „Praktyczne skutki wyroku NSA z dnia 21.10.2022 r., sygn. III OSK 4468/21 dla fundacji finansowanych przez przedsiębiorców i sektor prywatny”.

W drugim panelu pt. „Dostęp do informacji publicznej a problematyka z zakresu ochrony prawa do prywatności, prawa autorskiego oraz prawa karnego” dyskutowali:

  • dr Marlena Sakowska-Baryła, partner w kancelarii Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych, redaktor naczelna kwartalnika ABI Expert: „Udostępnianie informacji publicznej przez organizacje pozarządowe a ochrona prawa do prywatności”;
  • prof. Wojciech Machała, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: „Dostęp do informacji publicznej a prawo autorskie”;
  • dr hab. Michał Rusinek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Czy organizacje pozarządowe powinny się bać? Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej”.

Debaty moderowali: dr hab. Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji UW, adwokat w kancelarii Dentons oraz dr Marcin Szwed, HFPC, Wydział Prawa i Administracji UW.

Obejrzyj nagrania z wydarzenia:

CZĘŚĆ I       CZĘŚĆ II