Podwójne standardy traktowania uchodźców i niepokojące zmiany w prawie – HFPC składa informację roczną do Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 

22.02.2023
Migracje
Podwójne standardy traktowania uchodźców i niepokojące zmiany w prawie – HFPC składa informację roczną do Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu
zdjęcie Grupa Granica

Problemy związane z traktowaniem migrantów i migrantek w Polsce nie przestają być jednym z głównych tematów działań podejmowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Tym razem o niepokojących nas zjawiskach i naruszeniach praw człowieka poinformowaliśmy Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) w ramach informacji rocznej od podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Przyczyni się ona do opracowania Asylum Report – raportu o ochronie międzynarodowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej – za rok 2022.

Osoby śledzące działania Fundacji na pewno domyślają się, jakie tematy podjęliśmy. Należą do nich choćby: sytuacja w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej i polityka pushbackowa, czy niepokojące zmiany w prawie migracyjnym – obejmujące zarówno ustawę o cudzoziemcach jak również specustawę ukraińską. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem – a także ze szczegółowymi opisami wszystkich poruszonych tam problemów.