Epidemia nie uchyla prawa do wolności zgromadzeń. HFPC interweniuje ws. protestu przedsiębiorców 

22.05.2020
Wolność zgromadzeń
Epidemia nie uchyla prawa do wolności zgromadzeń. HFPC interweniuje ws. protestu przedsiębiorców
Mając na uwadze wydarzenia, do których doszło podczas „Protestu przedsiębiorców” 16 maja 2020 r., Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie pozwalają na automatyczne zakazywanie zgromadzeń określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Co więcej, należy podkreślić, że wolność zgromadzeń nie została umieszczona w katalogu praw, które podlegają ograniczeniu nawet w wypadku ogłoszenia na terytorium Polski stanu klęski żywiołowej.

Mając na uwadze wydarzenia, do których doszło podczas „Protestu przedsiębiorców” 16 maja 2020 r., Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie pozwalają na automatyczne zakazywanie zgromadzeń określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Co więcej, należy podkreślić, że wolność zgromadzeń nie została umieszczona w katalogu praw, które podlegają ograniczeniu nawet w wypadku ogłoszenia na terytorium Polski stanu klęski żywiołowej.

Zakaz zgromadzeń, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „budzi istotne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa obywateli do zgromadzeń wynikającego z art. 57 Konstytucji RP, w szczególności w kontekście konstytucyjnie dopuszczalnych ograniczeń praw podmiotowych i zasady proporcjonalności zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP” (Postanowienie SA w Warszawie z 15 maja 2020 r., sygn. akt VI ACz 339/20).

W związku z powyższym Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji z prośbą o wskazanie podstawy prawnej czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji podczas „Protestu przedsiębiorców” w Warszawie. W naszych wystąpieniach podkreśliliśmy, że w przeddzień manifestacji Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż pismo organu gminy informujące o braku rejestracji zgłoszenia, z uwagi na wynikający z rozporządzenia bezterminowy zakaz organizowania zgromadzeń, nie stanowiło decyzji o zakazie zgromadzenia.