Dołącz do nas! Szukamy prawników specjalizujących się w sprawach migrantów i uchodźców 

20.04.2022
Migracje
Dołącz do nas! Szukamy prawników specjalizujących się w sprawach migrantów i uchodźców
Fot. Unsplash

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako prawnik / prawniczka oraz młodszy prawnik / młodsza prawniczka w sprawach cudzoziemskich. 

Opis stanowiska – młodszy prawnik / młodsza prawniczka

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie wsparcia prawnikom HFPC zajmującym się sprawami imigrantów i uchodźców, jak również prowadzenie konsultacji prawnych dla nich, w tym również dla osób znajdujących się w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. 

Zakres obowiązków: 

 • wsparcie starszych prawników, w tym adwokatów i radców prawnych, i ew. zastępstwo procesowe,  
 • wsparcie merytoryczne i administracyjne w realizacji projektów, 
 • praca administracyjno-biurowa, 
 • wyjazdy służbowe – w tym poradnictwo poza Warszawą,  
 • udzielanie porad prawnych przez e-mail i telefonicznie, 
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych oraz pism procesowych, takich jak: odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia sądów karnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oczekujemy: 

 • dyplomu ukończenia studiów prawniczych, 
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego, 
 • dobrej znajomości języka angielskiego, 
 • znajomości przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce, 
 • dyspozycyjności w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 
 • gotowości do wyjazdów służbowych, 
 • umiejętności samodzielnej pracy.

Mile widziane będzie:

 • rozpoczęta aplikacja adwokacka/radcowska, 
 • prawo jazdy kat. B, 
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego 
 • znajomość sytuacji migrantów i uchodźców w Polsce, 
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, 
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na etat/zlecenie/o współpracy na okres 4 miesięcy z możliwością przedłużenia, 
 • wynagrodzenie w wysokości od 3000 zł do 4000 zł netto, 
 • pracę najwcześniej od maja 2022 r. 
 • możliwość pracy przy dodatkowych płatnych zleceniach.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji): 

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres: [email protected]
 • List motywacyjny, 
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Młodszy Prawnik/Prawniczka – Warszawa”.

Procedura wyboru ofert: 

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszczamy możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osoby niespełniające części z wymogów obowiązkowych, 
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert. 

 

Opis stanowiska – prawnik / prawniczka

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań dotyczących imigrantów i uchodźców, jak również prowadzenie konsultacji prawnych dla nich, w tym dla osób znajdujących się w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce.

Zakres obowiązków: 

 • dyżury w siedzibie Fundacji, 
 • wyjazdy służbowe – w tym poradnictwo poza Warszawą,  
 • udzielanie porad prawnych przez e-mail i telefonicznie, 
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych oraz pism procesowych, takich jak: odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia sądów karnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,  
 • współpraca z adwokatami i radcami prawnymi oraz zastępstwo procesowe oraz ew. reprezentacja prawna (w przypadku posiadania tytułu zawodowego adwokata / radcy prawnego), 
 • reprezentowanie Fundacji w postępowaniach przed sądami, ale też na konferencjach i seminariach eksperckich, 
 • wsparcie merytoryczne w realizacji projektów. 

Oczekujemy: 

 • dyplomu ukończenia studiów prawniczych, 
 • rozpoczętej aplikacji adwokackiej/radcowskiej lub tytułu zawodowego adwokata/radcy prawnego, 
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego, 
 • dobrej znajomości języka angielskiego, 
 • znajomości przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce, 
 • dyspozycyjności w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 
 • gotowości do wyjazdów służbowych, 
 • umiejętności samodzielnej pracy. 

Mile widziane będzie: 

 • prawo jazdy kat. B, 
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego,
 • znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce, 
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, 
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. 

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełen etat/zlecenie/o współpracy na okres 4 miesięcy z możliwością przedłużenia, 
 • wynagrodzenie w wysokości od 4000 zł do 5000 zł netto, 
 • pracę najwcześniej od maja 2022 r.,
 • możliwość pracy przy dodatkowych płatnych zleceniach.  

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji): 

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2022 r. na adres: [email protected]

 • list motywacyjny, 

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Prawnik/Prawniczka – Warszawa”. 

Procedura wyboru ofert: 

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszczamy możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób niespełniających części z wymogów obowiązkowych, 

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert. 

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikuje.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.

 Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać.