Złe traktowanie osób podejrzanych i zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji 

Złe traktowanie osób podejrzanych i zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
Adam Klepczyński

Złe traktowanie osób podejrzanych i zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji. Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów

Tortury miały zniknąć wraz z końcem wojen. Tak się jednak nie stało. Zarówno tortury, jak i inne formy nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania mają miejsce nie tylko podczas wojen, ale także na komisariatach policji. Potwierdzają to wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których możemy znaleźć opisy stosowanych praktyk.