Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów 

Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
Justyna Jezierska, Aleksandra Mieszała

Postępowania ws. wolności zgromadzeń w obliczu ataku na niezależność sądów i niezawisłość sędziów

Niniejszy raport jest podsumowaniem obserwacji spraw sądowych, w których obwinionymi i oskarżonymi byli obywatele biorący udział w zgromadzeniach publicznych. Celem publikacji jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji na temat przebiegu tych postępowań.

Raport obejmuje materiał zgromadzony w trakcie 250 obserwacji w 142 sprawach, w 16 sądach powszechnych na terenie całego kraju w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2019 r. Monitoring postępowań sądowych prowadzony był przy pomocy sieci współpracowników.