Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej 

Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2014
Autor / autorzy:
Dominika Bychawska-Siniarska, Dorota Głowacka

Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej a ochrona uczuć religijnych
 

Publikacja zawiera rozważania na temat granic wolności artystycznej z wielu perspektyw: przede wszystkim prawnej, ale także teologicznej, historycznej, dziennikarskiej, artystycznej.

Wiele uwagi poświęcono kwestii konfliktu swobody kreacji artystycznej i wolności sumienia i wyznania w przypadkach, gdy sztuka ingeruje w prawo do ochrony uczuć religijnych. Wiele artykułów zawiera również sugestie zmian legislacyjnych, jakie należałoby wprowadzić w celu pełnej ochrony swobody artystycznej w Polsce.