Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka 

Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2000
Autor / autorzy:
Elżbieta Czyż

(Nie)przestrzeganie praw wychowanków domów dziecka – raport z monitoringu

Od dawna lansowane jest hasło „zamknijmy domy dziecka”. Niestety jest ono sloganem z kategorii pobożnych życzeń, i zapewne tak będzie jeszcze przez wiele lat.

Bardziej realne wydaje się natomiast wprowadzenie zmian w całym systemie opieki i istniejących placówkach, tak aby stały się one bardziej otwarte i przyjazne dla dzieci, które nie znajdą wsparcia i pomocy w rodzinach naturalnych czy zastępczych. Z naszej perspektywy, osób zainteresowanych ochroną praw człowieka, zmiany te powinny dotyczyć m.in. stworzenia takich standardów opieki, które gwarantowałyby dzieciom przestrzeganie ich podstawowych praw.