Równe traktowanie osób LGBTI na sali sądowej 

Równe traktowanie osób LGBTI na sali sądowej
Kategoria publikacji:
Projekt

Projekt Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI ma na celu podniesienie wiedzy prawników i prawniczek w zakresie równego traktowania osób LGBTI oraz uwrażliwienie na potrzeby tej grupy, które mogą pojawić się w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości.

Projekt zakłada między innymi serię szkoleń dla sędziów, adwokatów i radców udostępnienie Przewodnika – innowacyjnego narzędzia, które pozwoli prawnikom samodzielnie ocenić własne zachowanie, czy należycie uwzględnili potrzeby osób LGBTI oraz czy było ono wolne od stereotypów i uprzedzeń.

Jak pokazują badania, ponad połowa osób nieheteronormatywnych w Polsce doświadczyła różnych form dyskryminacji. Ponadto wskaźnik aktów przemocy, których doświadczają osoby LGBTI w Polsce jest znacznie wyższy niż średnia europejska. Przy czym tylko znikomy odsetek osób LGBTI zgłosił ostatni przypadek przemocy motywowanej przesłankami dyskryminacyjnymi. Dane te pokazują, że szczególnie istotny może być sposób, w jaki osoby LGBTI są traktowane przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ważne jest, żeby podejście funkcjonariuszy władzy publicznej, ale także adwokatów i radców prawnych (którzy mogą być pierwszym kontaktem dla osób LGBTI szukających wsparcia) oparte było na rzetelnej wiedzy, wolnej od uprzedzeń i stereotypów.

Ponadto, obecnie co raz więcej państw członkowskich UE decyduje się na prawne uregulowanie pożycia par jednopłciowych. Choć polskie ustawodawstwo nie przewiduje instytucjonalizacji relacji między osobami tej samej płci, to polskie urzędy oraz sądy stykają się co raz częściej z osobami, które zawarły związki partnerskie bądź małżeństwa poza granicami Polski. Istotne jest aby polscy prawnicy mieli wiedzę na temat najnowszych standardów międzynarodowych dotyczących zakazu dyskryminacji osób żyjących w związkach jednopłciowych.

Obserwacje te skłoniły Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Kampanię Przeciw Homofobii, które od dawna zajmują się działaniem na rzecz poszanowania praw człowieka osób LGBTI, do podjęcia dalszych działań i realizacji projektu „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI („Equal Treatment in a Courtroom – access to justice of LGBTI persons).

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Rights, Equality and Citizenship Programme (2014–2020).

Cykl szkoleń pod Patronatem Honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.