Represje wobec dziennikarzy mediów publicznych 

Represje wobec dziennikarzy mediów publicznych
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Ograniczanie wolności słowa w polskich mediach publicznych

Media publiczne w Polsce nie wypełniają przypisanej im misji publicznej i pozostają pod silnym wpływem sił politycznych. Niniejszy raport opisuje wybrane przykłady pomocy udzielonej dziennikarzom mediów publicznych przez HFPC w celu ochrony ich swobody wypowiedzi.