Prawo do nauki 

Prawo do nauki
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2002
Autor / autorzy:
pod red. merytoryczną Jacka Ciechanowskiego, Elżbiety Czyż i Ewy Szewczyk

Prawo do nauki – czy państwo polskie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

Raport zawiera podsumowanie przeprowadzonego monitoringu, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy państwo polskie w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej edukacji na poziomie podstawowym i średnim.

Niniejszy raport ukazuje wyniki monitoringu realizacji prawa do nauki na poziomie szkół podstawowych i średnich w okresie reformy systemu oświaty.