Niezależność mediów publicznych w Polsce 

Niezależność mediów publicznych w Polsce
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Zagrożenie dla niezależności polskich mediów publicznych

Od grudnia 2015 roku polski rząd podjął szereg działań zmierzających do podporządkowania sobie mediów publicznych. Minister skarbu państwa otrzymał prawo do powoływania i odwoływania kierownictwa wyższego szczebla i rad dyrektorów. W 2016 roku, za pomocą nowej ustawy, kompetencje te trafiły w ręce nowo powołanej instytucji – Rady Mediów Narodowych. Pracownicy publicznego radia i telewizji znaleźli się pod presją sprostania nowym oczekiwaniom, w tym powstrzymania się od krytykowania działań partii rządzącej. Tym samym, jak wynika z niniejszego raportu, wolność, niezależność i pluralizm mediów w Polsce są poważnie zagrożone. 

Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.