Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków 

Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2010
Autor / autorzy:

Jacek Ciechanowski, Bogna Chmielewska, Elżbieta Czyż

Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków

Jak wynika z analizy zebranego materiału, stan przestrzegania podstawowych praw człowieka (prawo do informacji, ochrona przed poniżającym traktowaniem, prawo do prywatności, prawo do kontaktów z bliskimi, prawo do skargi, prawo do edukacji) można uznać za poprawny. Zastrzeżenia dotyczą w szczególności stosowania - w niektórych ośrodkach - poniżających praktyk w trakcie rewizji osobistej, nie zawsze uzasadnionych ograniczeń w kontaktach z rodziną czy w sferze życia prywatnego.