Metody oceny wieku chronologicznego w postępowaniach z udziałem cudzoziemców 

Metody oceny wieku chronologicznego w postępowaniach z udziałem cudzoziemców
Kategoria publikacji:
Raport
Przewodnik
Data publikacji:
grudzień 2023
Autor / autorzy:
Maria Poszytek, dr n. med. Mikołaj Sługocki
Fundusze Norweskie

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd najbardziej powszechnych badań stosowanych przy szacowaniu wieku chronologicznego człowieka, omawia ich zalety, wady i ograniczenia.

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd najbardziej powszechnych badań stosowanych przy szacowaniu wieku chronologicznego człowieka, omawia ich zalety, wady i ograniczenia. Na podstawie dostępnych opracowań naukowych charakteryzuje czynniki, które należy brać pod uwagę przy stosowaniu poszczególnych metod szacowania wieku i które mogą wpływać na błędne wyniki zastosowanej metody.

Broszura ta powstała w odpowiedzi na zaobserwowaną w Polsce praktykę ustalania wieku cudzoziemców na podstawie badań lekarskich, niezawierających informacji pozwalających na zweryfikowanie oraz prawidłowe zinterpretowanie otrzymanego wyniku. Jak przekonają się Państwo podczas lektury dalszej części tego opracowania, na prawidłowe oszacowanie wieku rzutuje szereg różnych czynników. Ani polskie prawo, ani praktyka nie wskazują jednak podmiotów odpowiedzialnych za uwzględnienie ograniczeń zastosowanej metody przy podejmowaniu decyzji, czy dana osoba będzie traktowana jak dziecko czy jako dorosły. Uważamy, że jako badanie mające na celu ustalenie istotnej okoliczności wymagającej wiadomości specjalnych, powinno ono spełniać przynajmniej takie wymogi, jakich oczekuje się od opinii biegłego. W przeciwnym razie nie tylko ma ono ograniczoną wiarygodność, ale także odbiera osobie zainteresowanej możliwość podważenia wydanej opinii poprzez wskazanie okoliczności, które mogły wpłynąć na wynik badania.

W Polsce nie ma opracowanych standardów oceny wieku małoletnich cudzoziemców. Praca, którą oddajemy w Państwa ręce, stawia sobie za cel poszerzenie wiedzy o metodach szacowania wieku wykorzystywanych w praktyce. Jest ona skierowana w szczególności do osób zaangażowanych w proces ustalania wieku migrantów i migrantek oraz podejmujących decyzje w oparciu o wyniki tego procesu. Przedstawione tu informacje mogą okazać się przydatne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych urzędników, którzy podejmują decyzję o skierowaniu cudzoziemca na badanie lekarskie w celu ustalenia jego wieku, dla lekarzy przeprowadzających badanie, a także dla sędziów i innych przedstawicieli władzy publicznej, którzy podejmują decyzje na podstawie otrzymanych wyników badań. Opracowanie może przysłużyć się też prawnikom, wolontariuszom czy pracownikom organizacji społecznych, którzy wspierają migrantów w toku procedur na terytorium Polski.

Zapraszamy do lektury.


Publikacja została wydana w ramach projektu Bezpieczny Dom” (NMF/PA18/003) dofinansowanym z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.