Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności? 

Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Dorota Głowacka, Joanna Smętek, Zuzanna Warso

Internetowe archiwa mediów – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności?

Rewolucja cyfrowa odmieniła archiwa prasowe, tworząc alternatywę dla papierowych zbiorów o ograniczonej dostępności w postaci znacznie łatwiej i szerzej dostępnych zasobów w internecie. Niesie to jednak pewne zagrożenia.

Projekt, którego podsumowaniem jest niniejszy raport, obejmował przeprowadzenie badania ankietowego wśród redakcji prowadzących informacyjne serwisy internetowe, a także analizę orzecznictwa sądów krajowych oraz trybunałów międzynarodowych dotyczącego zarządzania treścią zgromadzoną w internetowych archiwach mediów.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim. Najważniejsze wnioski z badania w jęz. polskim zostały przedstawione w artykule opublikowanym w Kwartalniku o Prawach Człowieka HFPC.