Advocating for human rights since 1989. 

History

Establishment of the Foundation was preceded by the activity of Helsinki Committee in Poland, created in 1982 during the Martial Law. It was an underground organization that was building a network of associates in Poland and abroad. In mid-1989, the Committee members decided to take advantage of the emerging possibility of formalizing their efforts and the Helsinki Foundation for Human Rights came into being through a notarial act.

Establishment

Helsinki Foundation for Human Rights was officially registered in court in January 1990. Its founding document was signed by: Piotr Ł.J. Andrzejewski, Halina Bortnowska-Dąbrowska, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Jarosław Kaczyński, Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara, Jan Rosner, Stefan Starczewski, Zofia Wasilkowska i Tadeusz Zieliński.

From the very beginning, Helsinki Foundation for Human Rights was developing various educational and monitoring programs.

The 1990's: new law with respect for the rights and education 

In 1990s, the experts of the Helsinki Foundation for Human Rights got involved in the process of creating new law and shaping the judicial system. They participated in actions such as: preparation of the legal basis of asylum system in Poland, work on the new constitution (especially the Charter of Rights and Freedoms), and preparation of the act on the police, special forces or the prison system, as well as the vetting process.

At that time, the first educational projects addressed to the general public (including publicistic programmes and educational films), as well as workshops such as the flagship International School of Human Rights, seminars and conferences devoted to the human rights and their protection. 

Simultaneously, the educational activity abroad was expanded, which consisted of project such as: nternational Advanced Course on Human Rights Protection

Równolegle rozwijała się działalność edukacyjna za granicą, która obejmowała takie projekty jak m.in. International Advanced Course on Human Rights Protection and trainings on effective acting in the public interest. To this day we continue our activities in and for the post-Soviet state - now with the graduates of the trainings that had been conducted in the past years.

Dalai Lama's visit to Poland

In 1993 and 2000 the staff of the Helsinki Foundation for Human Rights organized the first two visits of the 14th Dalai Lama, the spiritual and political leader of Tibetan people and the Nobel Peace Prize laureate. During the visit, His Holiness met with, for instance, president Lech Wałęsa and other oppositionists. Since then, we have been running an educational-monitoring programme devoted to the situation in Tibet. 

Programy prawne

Na początku lat 90. XX w. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstały pierwsze programy prawne – oferujące bezpłatną pomoc osobom, których prawa zostały naruszone, w tym, co szczególnie ważne, Program Pomocy Prawnej Uchodźcom i Migrantom.

Programy te funkcjonują do dziś: 

  • Od 2004 r., w ramach Programu Praw Precedensowych, Fundacja prowadzi litygację strategiczną, czyli zajmuje się sprawami, w których rozstrzygnięcia sądowe mają znaczenie dla interesu publicznego i mogą doprowadzić do zmiany praktyki, a nawet prawa naruszającego wolności lub prawa jednostki, wdrożenia określonego standardu międzynarodowego lub konstytucyjnego, zwrócenia uwagi opinii publicznej i organów władzy na określony, istotny problem. 
  • W ramach Programu Interwencji Prawnej nasi prawnicy i prawniczki udzielają porad prawnych, przygotowują opinie przyjaciela sądu i włączają się w postępowania sądowe osób, których prawa bądź wolności zostały naruszone.
  • HFPC stale monitoruje proces legislacyjny z perspektywy ochrony praw człowieka, zgłasza uwagi i opinie do projektów ustaw, uczestniczy w wysłuchaniach publicznych i w pracach komisji parlamentarnych oraz przygotowuje sprawozdania z bieżącej sytuacji przy zastosowaniu procedur międzynarodowych, m.in. w ramach Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

W 2001 r. odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie. WATCH DOCS  to obecnie jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka, prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów.

Więcej o historii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka piszemy w książce jubileuszowej pt. „Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”, która ukazała się w 2015 roku.