Dołącz do nas! Szukamy prawnika/prawniczki do zespołu zajmującego się wolnością słowa 

21.12.2022
Dołącz do nas! Szukamy prawnika/prawniczki do zespołu zajmującego się wolnością słowa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka to jedna z najstarszych organizacji zajmujących się prawami człowieka w Polsce. Obserwujemy proces legislacyjny i zgłaszamy swoje opinie prawne, występujemy przed sądami w Polsce i na poziomie międzynarodowym, pomagamy prawnie osobom, których prawa zostały naruszone. Skupiamy się na szczególnie wrażliwych grupach, w tym osobach LGBT+, migrantach i uchodźcach. Interweniujemy w przypadkach brutalności policji, ingerencji w wolność słowa czy naruszenia wolności zgromadzeń. Składamy też raporty do organizacji międzynarodowych i edukujemy o prawach człowieka.

Do naszego działu prawnego poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne i administracyjne w realizacji projektów dotyczących swobody wypowiedzi, w szczególności związanych z monitoringiem odnoszącym się do najważniejszych problemów w obszarze wolności mediów (SLAPP, niezależność organów regulacyjnych i bezpieczeństwo) oraz  dotyczących wsparcia prawnego dla dziennikarzy i dziennikarek.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie analiz i części raportów oraz innych publikacji dotyczących wolności mediów;
 • przygotowywanie analiz i projektów pism, takich jak opinie przyjaciela sądu (amicus curiae), pisma organizacji społecznej uczestniczącej w postępowaniu, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy inne wystąpienia do organów krajowych lub międzynarodowych;
 • przygotowywanie projektów komunikatów prasowych;
 • wyjazdy służbowe poza Warszawę;
 • kontakt z klientami i klientkami;
 • wsparcie administracyjne w realizacji i rozliczaniu projektów.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów prawniczych;
 • doświadczenie zawodowe związane z prawem;
 • dodatkowym atutem będzie odbywanie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej; studiów doktoranckich; tytuł zawodowy adwokata/radcy prawnego lub stopień doktora nauk prawnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowanie i wiedza dotyczące standardów ochrony praw człowieka;
 • dodatkowym atutem będzie zainteresowanie, wiedza i doświadczenie związane z wolnością słowa;
 • dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na etat/zlecenie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia;
 • wynagrodzenie w wysokości od 6000 zł do 8000 zł brutto;
 • pracę od lutego 2022 (z możliwością negocjacji terminu rozpoczęcia).

 

Wymagana forma składania oferty:

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 9 stycznia 2023 r. na adres: [email protected]. W temacie maila prosimy o wpisanie „Rekrutacja –prawnik / prawniczka”, a w treści – od kiedy mógłby Pan / Pani rozpocząć pracę.

 

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszczamy możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób niespełniających części z wymogów obowiązkowych;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
 • wyniki rekrutacji ogłosimy najpóźniej do 20 stycznia 2023 r.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie Pani/Pan aplikuje.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.

Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać.