Matka Boska Tęczowa a standardy swobody wypowiedzi 

03.11.2020
Matka Boska Tęczowa a standardy swobody wypowiedzi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła 3 listopada 2020 r. opinię przyjaciela sądu w sprawie plakatów Matki Boskiej Tęczowej.

Fundacja wskazuje w opinii na standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Oskarżonymi w sprawie są trzy aktywistki feministyczne. Całej trójce przedstawiono wcześniej zarzuty z art. 196 Kodeksu karnego (obraza uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci). Akt oskarżenia wskazuje na „rozklejenie na toalecie, koszu na śmieci, transformatorze, znakach drogowych i ścianach budynków wydruków przedstawiających przerobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widoczną aureolą w kolorach tęczy, będącej symbolem społeczności LGBT”.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazała w opinii na standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Fundacja podkreśliła, że sankcja karna, w szczególności wysoka kara grzywny, jest nie do pogodzenia ze standardami swobody wypowiedzi. Opierając się na orzecznictwie strasburskim Fundacja wskazała, że w czasach chaosu informacyjnego, aby przebić się z komunikatem, nierzadko trzeba się uciekać do przekazu, który jest szokujący i wzbudza niepokój u odbiorcy. Jeśli działanie ma na celu zwrócenie uwagi na ważny problem społeczny, dla wzmocnienia przekazu konieczne może być wykorzystanie symboli państwowych lub religijnych. Tak było w przypadku działania aktywistek, którym przypisuje się autorstwo obrazu, ponieważ niewątpliwie zwracały one uwagę na nękanie mniejszości seksualnych i stosunek polityków oraz kościoła do społeczności LGBTQ+.

Rozprawa w sprawie odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Płocku dnia 13 stycznia 2021 r.