List otwarty ws. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów 

09.02.2023
Wolność słowa
List otwarty ws. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołączyła do grona sygnatariuszy listu otwartego ws. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. List kierujemy do posłów Parlamentu Europejskiego, a z jego treścią można zapoznać się poniżej.

8 lutego 2023 r. 

Szanowni Posłowie, Szanowne Posłanki do Parlamentu Europejskiego, 

My, przedstawiciele i przedstawicielki niżej podpisanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń dziennikarskich, organizacji zajmujących się wolnością prasy i prawami cyfrowymi, piszemy do Państwa, aby ponownie wyrazić nasze pełne poparcie dla terminowego przyjęcia silnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (European Media Freedom Act, EMFA). 

Wielu dziennikarzy i dziennikarek w różnych krajach Unii Europejskiej funkcjonuje na coraz bardziej przejętych rynkach medialnych (captured media markets), gdzie niezależne głosy pod wpływem presji ekonomicznej są spychane na margines. Redakcje walczą o przetrwanie na rynku, a krytyczne media są często dyskryminowane przez (nieliberalnych) polityków blokujących im dostęp do trwalszych źródeł finansowania. Inni dziennikarze i dziennikarki są z kolei zmuszani do przekazywania oficjalnej narracji z powodu presji politycznej. Polityczne przejęcia mediów kształtują środowisko, w którym krytyczni dziennikarze i dziennikarki stanowią mniejszość.  

Wolność i pluralizm mediów jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania stabilnej demokracji i rządów prawa. Niezależne media pomagają w kształtowaniu opinii publicznej i mają bezpośredni wpływ na wynik wyborów.  

Europejski Akt o Wolności Mediów dąży do ochrony niezależności mediów. Opracowanie wspólnych europejskich standardów w zakresie ochrony przed ingerencjami w niezależność redakcyjną i przed nielegalną inwigilacją ma na celu zagwarantowanie pluralizmu mediów oraz większej przejrzystości w zakresie własności mediów i ich relacji finansowych z państwem. To położyłoby kres nadużywaniu funduszy państwowych w celu tworzenia mediów klientelistycznych, chroniąc tym samym niezależność mediów publicznych i niezależność krajowych organów regulacyjnych oraz zapewniając otoczenie gospodarcze, w którym może rozwijać się niezależne dziennikarstwo. 

Są to kluczowe kwestie, dlatego też wzywamy posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego do zaangażowania się w tę ważną debatę, aby Europejski Akt o Wolności Mediów stał się silnym, spójnym prawem ustanawiającym zharmonizowane gwarancje prawne w całej Europie. 

Sygnatariusze: 

Access Now 

aditus foundation 

ARTICLE 19 

Association of European Journalists (AEJ Belgium) 

Association of European Journalists (International federation) 

Association of online publishers, CZ (AOV) 

Centre for Democracy & Technology, Europe Office 

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) 

Civil Rights Defenders 

Citizens Network Watchdog Poland 

Coalition for Creativity (C4C) 

Committee to Protect Journalists 

Daphne Caruana Galizia Foundation 

DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights 

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 

European Federation of Journalists 

European Partnership for Democracy 

Free Press Unlimited (Netherlands) 

Global Forum for Media Development (GFMD) 

Global Media Registry (GMR) 

Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR, Warsaw)  

Human Rights House Foundation (HRHF) 

Human Rights Monitoring Institute 

Human Rights Watch 

Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) 

Institute of Public Affairs, Warsaw 

International Partnership for Human Rights (IPHR) 

International Press Institute 

Internet Society - Bulgaria (ISOC-Bulgaria) 

Irish Council for Civil Liberties (ICCL) 

Media Diversity Institute (MDI) 

Novinářský klub Jindřicha Oppera, z.s. (Henry Opper´s club of journalists) 

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) 

Ossigeno.info 

Poland’s Association of Journalists and Authors of the Public Radio, Warsaw  

Peace Institute, Ljubljana 

Public Media Alliance (PMA) 

Reporters Without Borders (RSF) 

Repubblika  

Society of Journalists, Warsaw 

South East Europe Media Organisation (SEEMO) 

Sindikat novinarjev Slovenije 

Transparency International EU 

Wikimedia Europe  

Wikimédia France