List otwarty do Olafa Scholza w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA) 

15.05.2023
List otwarty do Olafa Scholza w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołączyła do grona sygnatariuszy listu otwartego do Kanclerza Federalnego Niemiec, Olafa Scholza, w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA).

Jest to list organizacji polskich i węgierskich, który stanowi odpowiedź na doniesienia o krytycznym stosunku niemieckiego rządu do EMFA.  Podkreślamy w nim, że Europejski Akt o Wolności Mediów jest pionierską próbą wprowadzenia do prawa Unii Europejskiej gwarancji prawnych chroniących wolność mediów przed próbami kontrolowania ich przez władze, przy jednoczesnym zapewnieniu pluralizmu mediów, niezależności redakcyjnej i ochrony dziennikarzy i dziennikarek.

15 maja 2023 r.

List otwarty do Kanclerza Federalnego Republiki Federalnej Niemiec

Pana Olafa Scholza

 

Szanowny Panie Kanclerzu,

Piszemy do Pana w sprawie projektu Europejskiej Ustawy o Wolności Mediów (EMFA), który jest obecnie dyskutowany w Radzie Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, i który ma szansę stać się kamieniem węgielnym wolności mediów w Unii Europejskiej.

Ku naszemu przerażeniu w mediach, a konkretnie w tygodniku „Der Spiegel”, przeczytaliśmy, że opublikowana jesienią ubiegłego roku przez Komisję Europejską propozycja EMFA jest osłabiana pod względem zdolności do obrony wolności mediów w UE poprzez działania Niemiec w koalicji z Polską i z Węgrami.

Trudno nam w to uwierzyć, chociaż „Der Spiegel” cytuje Verę Jourovą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. Wartości i Przejrzystości, która jest odpowiedzialna za tę ustawę. Powiedziała ona: „Chciałabym widzieć więcej przywództwa i myślenia na poziomie całej UE w naszym największym państwie członkowskim”. „Der Spiegel” donosi, że Niemcy boją się EMFA, ponieważ obawiają się, że doprowadzi ona do kontroli mediów przez UE.

Ośmielamy się mieć odmienne zdanie. Europejska Ustawa o Wolności Mediów jest pionierską próbą wprowadzenia do prawa UE gwarancji prawnych chroniących wolność mediów przed próbami kontrolowania ich przez rządy i władze w państwach członkowskich UE, takich jak Polska i Węgry, przy jednoczesnym zapewnieniu pluralizmu mediów, niezależności redakcyjnej i ochrony dziennikarzy.

Szanowny Panie Kanclerzu,

To Pan w wizjonerskim przemówieniu na Uniwersytecie Praskim 29 sierpnia 2022 r. powiedział, że teraz jest czas, aby „położyć kamień węgielny pod rozszerzoną unię wolności, bezpieczeństwa i demokracji” i dodał :„Wspieramy Komisję w jej pracach na rzecz praworządności”.

Wolność mediów jest podstawowym filarem praworządności i demokracji, dlatego Europejska Ustawa o Wolności Mediów ma kluczowe znaczenie dla wizji rozszerzonej unii wolności i demokracji, którą nakreślił Pan w swoim historycznym przemówieniu w Pradze. Wówczas powiedział pan także, odnosząc się do Węgier i Polski, z którymi Niemcy podobno pracują nad osłabieniem wpływu EMFA, że „nie powinniśmy unikać wykorzystywania wszystkich dostępnych nam środków w celu naprawienia błędów. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość ogółu społeczeństwa na Węgrzech i w Polsce, podobnie jak w innych krajach tego regionu Europy, rzeczywiście chce, aby UE robiła więcej w obronie wolności i demokracji w ich krajach”.  

Wydaje się więc dziwne, że Pana kraj współpracuje z Węgrami i z Polską w negocjacjach Rady Europejskiej w sprawie osłabienia EMFA. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to apelujemy do Pana o zweryfikowanie stanowiska Niemiec w sprawie EMFA i o wykazanie, że Pana kraj rzeczywiście i szczerze angażuje się w obronę demokracji, którą tak cenimy w Europie.

Z poważaniem,

Adam Bodnar
Associace Online Vyderatiele (AOV) (Czechy)
Association of European Journalists (AEJ Belgium)
Center for Independent Journalism (Węgry)
Civil Liberties Union for Europe, Eva Simon
Croatian Journalists Association, Maja Sever, Hrvoje Zovko (Chorwacja)
The Danish Union of Journalists, Allan Boye Thulstrup (deputy President)
The Daphne Caruana Galizia Foundation
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Hungarian Press Union, Laszlo M Lengvel
Instytut Spraw Publicznych, prezes Jacek Kucharczyk
Komitet Obrony Demokracji (KOD), Kuba Karyś, przewodniczący
Mertek Media Monitor (Węgry), Agnes Orban, Gabor Polyak
OKO Press, Piotr Pacewicz, redaktor naczelny, Michał Danielewski, zastępca redaktora naczelnego
South Eastern Europe Media Organisation (SEEMO) Vienna
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego,
Towarzystwo Dziennikarskie, Krzysztof Bobiński, Jerzy Cichowicz, Krzysztof Dowgird, Andrzej Krajewski, Marcin Majchrowski, Agnieszka Miszewska, Grażyna Olewniczak, Jan Ordyński, Jacek Parol, Janusz Wiertel
Gazeta (Toronto, Kanada), Małgorzata P. Bonikowska, redaktor naczelna
Political Freedoms Project, Pasztor Emese, Dolma Dojscak (Węgry)
Press Club Polska, Marcin Lewicki
Gazeta Wyborcza, Adam Michnik, redaktor naczelny, Marek Beylin, Rafał Zakrzewski, Piotr Stasiński