List organizacji społecznych do kandydatów na prezydenta z pytaniami o zniesienie przestępstwa o zniesławieniu 

05.03.2020
List organizacji społecznych do kandydatów na prezydenta z pytaniami o zniesienie przestępstwa o zniesławieniu
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi dziewięcioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

We wspólnie podpisanym liście wszystkich kandydatów pytamy:

1. Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?
2. Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?
3. Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Nasz głos w niniejszej sprawie jest podyktowany zaniepokojeniem o standardy przestrzegania wolności słowa w Polsce, w szczególności w zakresie stosowania instytucji zniesławienia wobec komentatorów życia publicznego. Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości liczba skazań z art. 212 par. 2 k.k. podwoiła się pomiędzy rokiem 2014 a 2017 (z 58 na 137 prawomocnych skazań). Statystyki te mogą obrazować trend, z którego wynika, iż osoby chcące chronić swoją reputację, uciekają się częściej do środka karnego.

Sygnatariusze:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Press Club Polska

Centrum Cyfrowe

ePaństwo

Izba Wydawców Prasy

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Towarzystwo Dziennikarskie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Amnesty International

Odpowiedzi kandydatów: