Debata Helsińska wokół wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dotyczącego ustawy o dostępie do informacji publicznej 

10.11.2021
Debata Helsińska wokół wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dotyczącego ustawy o dostępie do informacji publicznej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapraszają na debatę wokół wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dotyczącego ustawy o dostępie do informacji publicznej. Spotkanie odbędzie się 18 listopada o godz. 17 i będzie transmitowane za pośrednictwem Facebooka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Facebooka Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Nieprecyzyjna definicje „władz publicznych” oraz „podmiotu wykonującego zadania publiczne”, możliwość ujawnienia prywatnych informacji dotyczących osób publicznych, o ile mają związek z pełnioną przez nich funkcją, oraz brak szczegółowych procedur anonimizacji danych osobowych – to tylko niektóre z zarzutów wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna ten wniosek 17 XI 2021. O konsekwencjach wyroku Trybunału dla jawności życia publicznego w Polsce, trudnościach, jakie już obecnie tworzy wniosek PPSN oraz o tym, jak powinna wyglądać regulacja dostępu do informacji publicznej, porozmawiają:

  • Ewa Ivanova, dziennikarka, Gazeta Wyborcza;
  • Krzysztof Wiejak, dziennikarz, były redaktor naczelny Dziennika Wschodniego;
  • Krzysztof Izdebski, prawnik, aktywista, Fundacja im. Stefana Batorego;
  • Szymon Osowski, prawnik, aktywista, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska;
  • Dyskusję poprowadzi Agata Kowalska, dziennikarka, oko.press.