Białoruś: należy umorzyć postępowanie karne o zniesławienie wszczęte wobec Jahora Marcinowicza, redaktora naczelnego „Nasha Niva” 

25.09.2020
Białoruś: należy umorzyć postępowanie karne o zniesławienie wszczęte wobec Jahora Marcinowicza, redaktora naczelnego „Nasha Niva”
30 organizacji podpisało stanowisko, w którym domagają się od władz białoruskich wycofania aktu oskarżenia o zniesławienie przeciwko redaktorowi naczelnemu “Nasha Niva” Jahorowi Marcinowiczowi oraz natychmiastowego zwolnienia go z aresztu.

Marcinowicz 23 września został przewieziony do aresztu po przeszukaniu jego mieszkania przez policję. Jego zatrzymanie jest związane z artykułem opublikowanym w “Nasha Niva”, w którym jeden ze świadków twierdził, że został pobity w areszcie śledczym przez zastępcę szefa MSW Aleksandra Barsukou.

Organizacje podpisane pod stanowiskiem wskazują na to, że białoruskie przepisy o zniesławieniu i znieważeniu “pozwalają na nakładanie kar o charakterze odstraszającym, nie ustanawiają odpowiednich gwarancji skutecznej obrony i są wyjątkowo niejasne, co powoduje, że mogą być nadużywane w celach politycznych”.

Wzywamy władze białoruskie do zaprzestania ataków na dziennikarzy i pracowników mediów oraz o niezwłoczne zwolnienie z detencji zatrzymanych dziennikarzy, w tym Jahora Marcinowicza. Ponadto, domagamy się aby postępowanie karne wytoczone przeciwko niemu została niezwłocznie umorzone – napisano w stanowisku.