Prawa socjalne w Donbasie 

Prawa socjalne w Donbasie
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Vostok SOS

Ukraina. Dostęp do pomocy społecznej w obwodach donieckim i ługańskim

Prawo do korzystania z opieki społecznej jest gwarantowane zarówno przez przepisy międzynarodowe, jak i ustawodawstwo Ukrainy. W 2014 roku, na samym początku konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju, system pomocy społecznej w obwodach ługańskim i donieckim został sparaliżowany. Dwa lata później sytuacja nie uległa pod tym względem znaczącej poprawie.

Raport dostępny wyłącznie w języku angielskim.