Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Doświadczenia, potrzeby, wyzwania 

Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Doświadczenia, potrzeby, wyzwania
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Jarosław Jagura

Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Doświadczenia, potrzeby, wyzwania

Na przełomie marca i kwietnia 2020 r., czyli w pierwszych tygodniach rozwoju epidemii w Polsce, krajowe media przekazywały alarmujące informacje o kolejnych DPS, w których dochodziło do zakażeń wśród mieszkańców oraz personelu 9.

Niejednokrotnie prasa wskazywała na sytuacje placówek, które były obejmowane kwarantanną, a pozostały wewnątrz personel miał poważne trudności w zapewnieniu należytej opieki osobom przebywającym w DPS, co w niektórych przypadkach prowadziło do konieczności ewakuacji mieszańców. W obliczu zagrożenia władze, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i samorządowym, podejmowały starania zmierzające do ochrony mieszkańców domów pomocy społecznej. Jednak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, biorąc pod uwagę wspomniane niepokojące doniesienia chciała sprawdzić, czy udało się zaspokoić wszystkie potrzeby tych placówek.