Co to są prawa człowieka? 

Co to są prawa człowieka?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
1995
Autor / autorzy:
Marek Nowicki

Wszystko, co musisz wiedzieć o prawach człowieka

Wiedza o prawach człowieka jest dyscypliną lokującą się gdzieś pomiędzy filozofią, a zwłaszcza etyką, licznymi gałęziami prawa i naukami politycznymi. W swym współczesnym kształcie powstała ona po II wojnie światowej, choć jej korzeni można poszukiwać w starożytności, średniowieczu, a zwłaszcza w myśli oświecenia.

Artykuł charakteryzuje prawa człowieka, opisuje ich zakres i interdyscyplinarny charakter, łączący filozofię, etykę, różne gałęzie prawa oraz nauki polityczne.